Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Hoe kan technologie ouderen met zorgnoden ondersteunen? 

Zelf een idee? Deel het hier!

41
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 41 bijdragen
Artificiële intelligentie
Zoveel mogelijk gebruik maken van elektronisch middelen en AI om toch een zekere vorm van zelfstandigheid te behouden.
Renaud
0 0
lees meer
Onafhankelijkheid behouden door technologie
Meer gebruik maken van technologie om zo lang mogelijk je onafhankelijkheid te kunnen bewaren en zo in je vertrouwde omgeving te kunnen blijven.
Marc
0 0
lees meer
Thuishulp
Zoveel mogelijk flexibele, vriendelijke en bekwame thuishulp in alle mogelijke formules. Inclusief vrijwilligers en zelfs met robots. Oost west, thuis best!
Annie
0 0
lees meer
Wifi voorzien
Wifi voor de bewoners voorzien, in het ganse gebouw of minstens op de ganse afdeling.
Maria
0 0
lees meer
Online boodschappen 
Boodschappen online bestellen lijkt me een hele goede tussenoplossing. 
Vera
0 0
lees meer
Geen robot
Dat er steeds voor een probleem (ziekenkas, bank, zorg zoeken) een persoon is waar je mee kan praten. Niet telefonisch, niet pc, geen robot.
Maria
0 0
lees meer
Levenskwaliteit oudere verbeteren
Het doel moet zijn de levenskwaliteit van de oudere te verbeteren. Onder levenskwaliteti verstaan wij de mogelijkheid hebben die dingen te doen in je leven die je belangrijk vindt. Voor de een is dat reizen, voor een ander kaarten, schaken, lezen of TV kijken. Voor zowel mobiliteit als contact met de omgeving kunnen pc en zaktelefoon een grootte hulp betekenen. Meer moet gedaan worden om de moderne technieken ter beschikking te stellen van de ouderen.
Eduard
0 0
lees meer
Foto's tussen (klein)kinderen en familieleden
Technologie kan ouderen ondersteunen door een 'brug' te slaan tussen generaties en emotionele verbinding te versterken. Er is een platform waarbij (klein)kinderen en andere familieleden foto's en berichten posten naar oma of opa die via een digitaal platform direct op hun TV-scherm verschijnen. Een eenvoudige en directe manier om gedeelde momenten te delen, zonder dat de oudere persoon iets hoeft te doen. Trouwens, bij het volgende bezoek aan de grootouders worden de gesprekken meer levendig en betekenisvol!
Katrien
0 0
lees meer
Meer hulp
Meer hulp om mee te zijn in de digitale wereld.
Eric
0 0
lees meer
Menselijk contact
Durf technologie in te zetten, maar bewaar het menselijk contact en aspect.
Sien
0 0
lees meer
Aandacht digitale evolutie
Meer aandacht voor de ouderen in de digitale evolutie. Betere betaalbaarheid van de WZC.
René
0 0
lees meer
Internetverbinding
Meer personeel, meer verzorgenden die rustig hun werk kunnen doen en niet te brutaal en zenuwachtig zijn in handelingen en taalgebruik. Een internetverbinding op je kamer zodat je nog contact hebt met de buitenwereld via je computer en smartphone en dat er iemand aanwezig is die je bij internetproblemen uit de nood kan helpen. Dat je producten (bv. kleding, boeken en andere zaken) via je computer kunt laten leveren en ook kunt laten retour sturen). Dat er snel een goede en betrouwbare huisarts aanwezig is. Dat je nog zelf je medische hulp mag bepalen bv keuze van je huisarts.
Rita
0 0
lees meer
Med beds technologie
Med beds technologie. Nieuwe quantumtechnologie die ervoor zorgt dat alles anders wordt. We worden niet meer ziek. De Pharmaceutica en de voedingsindustrie hebben ervoor gezorgd dat we nu met dit ziektebeeld zitten. Van voren af aan alles opnieuw. Gezond eten. Weg met stress! Alles met heel veel liefde kruiden. Je zal wel zien … een nieuwe wereld, een nieuwe mens in een gezond lichaam.
Anthea van Agarta
0 0
lees meer
Routinewerk voor robots
Routinewerk mag overgelaten worden aan robots zodat de weinige hulpverleners kunnen ingezet worden voor wat ertoe doet. Overwerkte mensen laten na hun werk met goesting uit te voeren.
Marc
0 0
lees meer
Hulp van mensen ipv technologie
Mensen. Waar ik kan mee praten bij problemen. Ziekenkas, gemeente, bank enzovoort. Geen onpersoonlijke telefoon, pc of technologie.
Maria
0 0
lees meer
App met wensen
Dat je effectief zolang mogelijk zelf bepaalt hoe jouw eigen leven er uitziet. Dat je, als je daar geen zin in hebt niet aan activiteiten meedoet waar je nooit van gehouden hebt. Dat je dat klaar en duidelijk in een soort wilsbeschikking kan meegeven als je in een RVT intrekt. Ontwikkel een app waar zorgkundigen die wensen makkelijk kunnen terugvinden.
José
0 0
lees meer
Gebruik van informatica
Meer profesionalisme. Er is veel goede wil maar slechte organisatie. De verantwoordelijken steken veel tijd om uit te leggen waarom iets niet mogelijk zou zijn. Betere organisatie en meer gebruik van informatica zou veel kunnen oplossen. Nu lijkt men fier te zijn dat men telefoonberichten niet beantwoordt of emailberichten negeert met als reden dat het persoonlijk moet gebeuren.
Eduard
0 0
lees meer
Inzetten op nieuwe technologieën
Huidige woonzorgcentra moeten nog meer inzetten op nieuwe technologieën. Voorbeeld podcast beluisteren in groep. Eventueel leermomenten inlassen om nog beter met smartphone, tablets om te kunnen gaan.
Myriam
0 0
lees meer
Technologische hulp
Iedere hulpbehoevende oudere een eenvoudig communicatiemiddel met een centrale, die dan kan hulp bieden. Zeker een gps systeem.
Mieke
0 0
lees meer
Software speciaal voor ouderen
Software speciaal voor ouderen laten ontwikkelen, bijvoorbeeld een tablet waar men alleen de programma's opzet die de oudere nodig heeft zodanig dat er niet op de verkeerde toetsen getikt wordt. Ook qua hardware bijvoorbeeld een systeem waar je je tablet of gsm veilig kan stabiliseren, ook op een bed.
lieve
0 0
lees meer
Zoveel hulpmiddelen, gebruik ze
Zoveel hulpmiddelen zijn ontwikkeld. Laat de ouderen er aan wennen en gebruiken. Ook robots zijn fantastische hulpmiddelen!
Jan
0 0
lees meer
Kleine stap
Sensoren zijn de kleinste stap om hulp te aanvaarden, zonder dat je heel veel van je vrijheid moet afgeven.
Myriam
0 0
lees meer
Slimme technologie én persoonlijke hulp
Ik denk dat we die slimme technologie te idealistisch voorstellen. WeIk denk dat we moeten streven naar een combinatie van die technologie met vrijwilligerswerk of professionele hulp.
Renee
0 0
lees meer
AI, robots, virtual reality...
Afbouw commerciële zorg die meer zorgdragen voor de aandeelhouders, maar ik heb vandaag geen ander voorstel. Dit wil ik in groep bespreken. AI, robots, virtual reality...
Wim
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 41 bijdragen