Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Spelregels

Het doel van het online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven zich te informeren of om een bijdrage te leveren over de toekomst van ouderenzorg. Hoe we met de data die we verzamelen omgaan lees je na in het privacy statement. Op deze pagina vind je de spelregels terug om een bijdrage in te dienen.

Die bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.

Regels:

  • Bijdragen die geen concrete ideeën zijn met betrekking tot het thema 'toekomst van de ouderenzorg' kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
  • Ideeën die zorginstellingen, zorgbedrijven en andere initiatieven, hun medewerkers en andere betrokkenen bij naam noemen, kunnen door de moderatoren geanonimiseerd worden.
  • Ideeën die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... worden verwijderd door de moderator.
  • Ideeën die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
  • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen worden verwijderd door de moderator.
  • De inhoud van ideeën die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
  • Ideeën die niet geformuleerd zijn in het Nederlands kunnen geweigerd worden.
  • Ideeën die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, kunnen geanonimiseerd of verwijderd worden door de moderator.

Hoe passen we de regels toe?

  • Nieuwe ideeën: een nieuw idee verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw idee niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen.
  • Je toegang kan worden geblokkeerd: de moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen ideeën meer kunnen leveren op het platform.
Deel op facebook
Deel op twitter