Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Over de campagne

De ouderenzorg strookt vaak niet met die waar ouderen op hopen. Daarom nemen ouderen de megafoon ter hand. Ze laten hun wensen en verwachtingen horen en zetten de verandering in gang.

Bepaal je eigen verhaal.
Doe mee aan het debat over de toekomst van de ouderenzorg.

Waarom doen we het? 

Mismatch tussen verwachtingen en stand van zaken. 

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de nood aan zorg. Soms bij onszelf, soms bij mensen die we graag zien. Maar voor veel zestigplussers strookt de ouderenzorg van vandaag niet met waar zij op hopen. Ze sluit onvoldoende aan bij hoe zij hun levensverhaal zien. Dat moet anders: de ouderenzorg moet hertekend worden. En dat moet gebeuren, samen met de groep waar het om gaat.

Nood aan inspraak. 

Iedereen heeft recht op inspraak in zijn eigen leven. 'Bepaal je eigen verhaal’ geeft ouderen een megafoon. Hoe wil jij dat je leven eruitziet wanneer je zorgnoden hebt? Welke hulp wil je daarbij inschakelen? Welke keuzes wil je kunnen maken? Waar lig je wakker van? Wat moet er veranderen? Bepaal je eigen verhaal. Doe mee aan het debat over de toekomst van de ouderenzorg.  

Ouderen willen zelf hun stem laten horen. Ze voelen zich op dit moment niet gehoord en hebben het gevoel dat er boven hun hoofd beslissingen genomen worden over hun eigen toekomst. Ze willen hun identiteit en 'eigen ik' behouden, ook wanneer er zorgnoden opduiken. We geven hen daarom een megafoon. Dit is hún campagne.

Nood aan een heldere toekomstvisie. 

Met ‘Bepaal je eigen verhaal’ lanceert de Vlaamse Ouderenraad een platform waar we de visies en verwachtingen van ouderen weerklank geven. Later in de campagne laten we daar experten en andere stemmen uit de sector op reageren. Vanuit die botsing of bekrachtiging van ideeën en inzichten maken we werk van een onderbouwde visie op de toekomst van de ouderenzorg. Eén die wél tegemoetkomt aan de verwachtingen en wensen van ouderen.

Hoe doen we het? 

We maken de problematiek zichtbaar. 

‘Bepaal je eigen verhaal’ laat zien dat ouderen wakker liggen van de dag dat ze zorg nodig hebben. En dat ze zelf een stem willen hebben in de zorg die ze krijgen. We willen die stem laten horen en ten volle inzetten in het debat over de toekomst van de ouderenzorg.  

We creëren een platform en stimuleren debat. 

Dat doen we door ouderen te vragen om op www.bepaaljeverhaal.be zelf concrete ideeën te geven om de verandering in gang te zetten. Ook kunnen ze op die website enkele vragen beantwoorden. Door ze in te vullen, geven deelnemers aan waar voor hen de prioriteit ligt én welke woon- en ondersteuningsvormen ze zelf in hun leven zien passen wanneer ze zorg nodig zouden hebben. 

Maar er is meer. Ook organisaties zoals ouderenverenigingen, ouderenraden, lokale dienstencentra en lokale besturen kunnen meedoen. De Vlaamse Ouderenraad nodigt hen uit om 'denkmomenten' te organiseren. Tijdens denkmomenten gaan kleine groepjes ouderen samen in gesprek over prangende vragen over de ouderenzorg. Elke vereniging, ouderenraad, middenveldorganisatie, stad of gemeente kan zo'n moment organiseren. We hebben er een methodiek voor ontwikkeld die vrij te downloaden is op onze campagnewebsite. En door een handig communicatiepakket kunnen zij hun eigen denkmoment promoten.

Aan de hand van de verhalen en ideeën van ouderen gaan we het debat aan met professionals en spraakmakende stemmen in de zorg. Hoe zorgen we dat dromen werkelijkheid kunnen worden? Wat moet er veranderen op het terrein en in het beleid? Welke hefbomen zijn er, en waar botsen pioniers in de sector op? Welke omwentelingen en doorbraken zijn er nodig? We gaan met verschillende spraakmakende stemmen en organisaties in gesprek.  

We formuleren beleidsvoorstellen. 

Alle verhalen, signalen en inzichten resulteren aan het einde van de campagne in een visie op de toekomst van de ouderenzorg. Die bevat bovendien concrete beleidsvoorstellen met het oog op de verkiezingen van 2024. We sporen beleidsmakers aan om niet bij de pakken te blijven zitten en actie te ondernemen.  

Met wie doen we het? 

Met jou.

De stem van ouderen is cruciaal tijdens de campagne. Essentieel is dat de visie op de toekomst vertrekt vanuit je eigen verhaal, een verhaal dat we vandaag nauwelijks horen. Deze campagne geeft jou een megafoon zodat je mee impact krijgt op de woonzorg van morgen. Bepaal je eigen verhaal via de test op onze campagnewebsite. Of deel je concrete idee voor de toekomst van de ouderenzorg.

Met de sector.

Aan de hand van deze verhalen gaan we het debat aan met professionals en spraakmakende stemmen in de zorg. Hoe zorgen we dat dromen werkelijkheid kunnen worden? Wat moet er veranderen op het terrein en in het beleid? Welke hefbomen zijn er, en waar botsen pioniers in de sector op? Welke omwentelingen en doorbraken zijn er nodig? We gaan met verschillende spraakmakende stemmen en organisaties in gesprek.  

Wanneer doen we het? 

De campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’ loopt van maart 2023 tot maart 2024.  

Je kan ons communicatiepakket gebruiken om deze campagne meer bekendheid te geven of om je eigen denkmoment te promoten.