home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over de campagne

De ouderenzorg strookt vaak niet met die waar ouderen op hopen. Daarom deze campagne. Ouderen namen de megafoon ter hand en lieten hun wensen en verwachtingen horen. Ze zetten de verandering in gang.

Waarom doen we het? 

Mismatch tussen verwachtingen en stand van zaken. 

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de nood aan zorg. Soms bij onszelf, soms bij mensen die we graag zien. Maar voor veel zestigplussers strookt de ouderenzorg van vandaag niet met waar zij op hopen. Ze sluit onvoldoende aan bij hoe zij hun levensverhaal zien. Dat moet anders: de ouderenzorg moet hertekend worden. En dat moet gebeuren, samen met de groep waar het om gaat.

Nood aan inspraak. 

Iedereen heeft recht op inspraak in zijn eigen leven. 'Bepaal je eigen verhaal’ geeft ouderen een megafoon. Hoe wil jij dat je leven eruitziet wanneer je zorgnoden hebt? Welke hulp wil je daarbij inschakelen? Welke keuzes wil je kunnen maken? Waar lig je wakker van? Wat moet er veranderen? Bepaal je eigen verhaal. 

Ouderen willen zelf hun stem laten horen. Ze voelen zich op dit moment niet gehoord en hebben het gevoel dat er boven hun hoofd beslissingen genomen worden over hun eigen toekomst. Ze willen hun identiteit en 'eigen ik' behouden, ook wanneer er zorgnoden opduiken. We geven hen daarom een megafoon. Dit is hún campagne.

Nood aan een heldere toekomstvisie. 

‘Bepaal je eigen verhaal’ gaf de visies en verwachtingen van ouderen weerklank. Later in de campagne reageerden experten en andere stemmen uit de sector daarop via opiniestukken. Al die input resulteerde in een brochure die dienst als opstapje om de visie op de toekomst vand e ouderenzorg verder vorm te geven. Eén die wél tegemoetkomt aan de verwachtingen en wensen van ouderen.

Hoe doen we het? 

We maken de problematiek zichtbaar. 

‘Bepaal je eigen verhaal’ laat zien dat ouderen wakker liggen van de dag dat ze zorg nodig hebben. En dat ze zelf een stem willen hebben in de zorg die ze krijgen. We willen die stem laten horen en ten volle inzetten in het debat over de toekomst van de ouderenzorg.  

We creëren een platform en stimuleren debat. 

We vroegen ouderen om op www.bepaaljeverhaal.be zelf concrete ideeën te geven om de verandering in gang te zetten. Ook was er de mogelijkheid om er enkele vragen te beantwoorden. Op die manier gaven deelnemers aan waar voor hen de prioriteit ligt én welke woon- en ondersteuningsvormen ze zelf in hun leven zien passen wanneer ze zorg nodig zouden hebben. 

Ook organisaties zoals ouderenverenigingen, ouderenraden, lokale dienstencentra en lokale besturen namen deel. De Vlaamse Ouderenraad nodigde hen uit om 'denkmomenten' te organiseren. Tijdens denkmomenten gingen kleine groepjes ouderen samen in gesprek over prangende vragen over de ouderenzorg. We ontwikkelden er een methodiek voor die nofg steeds vrij te downloaden is op deze campagnewebsite. 

Aan de hand van de verhalen en ideeën van ouderen gingen we het debat aan met professionals en spraakmakende stemmen in de zorg. Hoe zorgen we dat dromen werkelijkheid kunnen worden? Wat moet er veranderen op het terrein en in het beleid? Welke hefbomen zijn er, en waar botsen pioniers in de sector op? Welke omwentelingen en doorbraken zijn er nodig? Verschillende spraakmakende stemmen en organisaties schreven daarover opiniestukken.

We publiceren een brochure voor beleidsmakers. 

Alle verhalen, signalen en inzichten resulteerden aan het einde van de campagne in een brochure met getuigenissen, cijfers en meningen.  We maakten deze brochure over aan beleidsmakers en vragen hen om niet bij de pakken te blijven zitten en actie te ondernemen. Samen kunenn we de visie op de toekomst van de ouderenzorg verder vormgeven. 

De campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’ liep van maart 2023 tot maart 2024.  

Deel op facebook
Deel op twitter