Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Welk advies wil je geven aan de minister van ouderenzorg?

Zelf een idee? Deel het hier!

299
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 299 bijdragen
Wetwijziging euthanasie
Zoals zovelen ben ik bang om in een rusthuis terecht te komen. Niet omwille van het rusthuis zelf, maar omwille van het risico dat ik na verloop van tijd volledig hulpbehoevend en/of dement ben en misschien nog jaren MOET voortleven terwijl ik dat helemaal niet wil. Er zou een wetswijziging moeten komen waardoor men, op het ogenblik dat men nog gezond is, kan vragen om euthanasie te krijgen op het ogenblik dat mijn gezondheid zodanig achteruitgegaan is dat een zinvol leven niet meer mogelijk is.
Roland
0 0
lees meer
Versoepeling euthansiewet
Versoepel de euthansiewet. Zo zal er een deel van de overbodige ouderenzorg wegvallen.
Hugo
0 0
lees meer
Aangepast vervoer
Met alle autovrije stadscentra rekent men erop dat iedereen met de fiets of het openbaar vervoer kan komen. Zelfs als je een vrijwillige chauffeur hebt mag je bijvoorbeeld niet meer tot aan de deur van een cultureel centrum of schouwburg gebracht worden. Een aangepast 'taxivervoer' dat betaalbaar is en met aangepaste auto's (niet te lage instap) en vooral 'bejaardenvriendelijke, galante' taxichauffeurs is daarom een must om bejaarden niet nodeloos vroeg af te schrijven.
Ria
0 0
lees meer
Betaalbaarheid
Prijs van een zorgcentrum: moet voor iedereen betaalbaar zijn!
Willy
0 0
lees meer
Waardig sterven
Waardig sterven als ik voor mezelf het leven niet meer waardig vind.....euthanasie met al mijn geliefden rondom mij en dan sereen waardig afscheid nemen van elkaar. Omdat ik het voor niemand een meerwaarde vind dat mensen de volledige aftakeling vh leven dienen te ondergaan als ze dat ZELF niet willen!
Mirella
0 0
lees meer
Voltooid leven
Meer mogelijkheden om zelf te beslissen over de kwaliteit van de zorg met meer oog voor de behoeftes ivm wonen en leven. Indien ik mijn leven als voltooid beschouw ( en weet dat wat volgt alleen maar meer afhankelijkheid , aftakeling en pijn zal volgen ) meer ondersteuning en openheid voor waardige levensbeëindiging zodat ik me geen last meer hoef te voelen voor mijn naasten , familie , zorgverleners en de maatschappij.
Goedidee
0 0
lees meer
Persoonsgericht werk
Meer personeel zodat er meer persoonsgericht werk kan verricht worden.
Bolle
0 0
lees meer
Einde aan privatisering
Einde aan privatisering/winstbejag.
Nella
0 0
lees meer
Hulplijn voor computerproblemen
In ieder dorp een hulplijn voor computerproblemen! Een dorp is ieder dorp van weleer = op wandelafstand/burenhulp afstand. Hulplijn met fysieke aanwezigheid. Gratis! Want wat is de kost om digitaal verbonden te leven in België en wie wordt daarvan uitgesloten? Wat een stress brengen computerperikelen met zich mee?
dora
0 0
lees meer
Betere ondersteuning mantelzorgers
Mantelzorgers beter ondersteunen. 24 maand gedeeltelijke loopbaanonderbreking is soms te kort...
Christel
0 0
lees meer
Laat iedereen vrij beslissen over zijn levenseinde
Aan de minister: mogelijk hebt u gehoord wat Hugo zei over zijn Nicolleke: 'Ik ben blij dat ze gestorven is na die val, dat heeft haar de aftakeling door Alzheimer bespaard'. Niemand kan ontkennen dat dit échte liefde is. Maak euthanasie bij dementie dus legaal a.u.b., desnoods via volmacht zodat mensen niet te vroeg moeten heengaan zoals Hugo Claus. Laat iedereen vrij beslissen over zijn levenseinde en gebruikmaken van de middelen (door God gegeven voor wie gelovig zou zijn...) om menswaardig te sterven. Van betutteling gesproken!
Maria
0 0
lees meer
Belangrijke plaats in beleid
Ouderenzorg moet een veel belangrijkere plaats krijgen in het beleid en niet als overschotje aangepakt worden.
Michel RUELENS
0 0
lees meer
Specifiek ouderverlof
Een warme buurt. Kansen voor de kinderen om meer tijd door te brengen met hun ouders via specifiek verlof bvb een halve dag per week zonder loonverlies. Efficiënte zorg. Vooral respect voor mijn eigenheid. 
Mieke
0 0
lees meer
Respecteer de euthanasiewens
Respecteer de euthanasiewens van de ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, zeker ook bij dementie! Het is niet logisch dat een demente persoon zelf moet zeggen dat diens leven voltooid is, wanneer hij daartoe niet meer in staat is. Als men een euthanasieverklaring heeft gemaakt waarin ook duidelijk staat dat men bij dementie niet meer verder wil leven, waartoe dient dan zo'n verklaring als die bij wet onmogelijk gemaakt wordt?
Jef
0 0
lees meer
Steun overheid
Dat de overheid integraal instaat voor het gedeelte zorg en ik zelf wonen en leven betaal.
Roger
0 0
lees meer
Koopkracht
We hebben geen inspraak in de beslissingen die Europa neemt ivm koopkracht. Door de inflatie wordt ons spaargeld verkwanseld. Ouderen zijn daar de grote dupe van. Werd reeds door een econoom enkele jaren geleden voorspeld. Oorlog in Oekraïne is slechts 1 vd 5 redenen. Doe daar iets aan!
willy
0 0
lees meer
Euthanasie
Euthanasie moet mogelijk zijn in elk woonzorgcentrum.
Viviane
0 0
lees meer
Riante personeelsverloning
Thuiszorgdiensten zouden ervoor moeten kunnen zorgen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven. Maar ervaringen uit een recent verleden resulteren in een groot kwalitatief vraagteken. Bijvoorbeeld beschimmelde eetwaren in de frigo of ligwondes die door de verpleging niet werden opgemerkt. Het komt er steeds op neer dat medewerkers sommige verantwoordelijkheden of minder aangename dingen op collega's afwentelen. Er is een gebrek aan organisatie en controle van bovenuit. Maar er is zo'n onderbezetting dat men al blij is met iédere helpende hand. Een oplossing kan liggen in een riante personeelsverloning die afhankelijk is van controle, audit en appreciatie.
Luc
0 0
lees meer
Politiekers moeten meer rekening houden met ouderen
Dat er naar ons geluisterd wordt. Veel politiekers houden weinig of geen rekening met wat ouderen willen, terwijl wij toch een grote groep van hun kiezers uitmaken. Je ziet dit vooral in de lijstvorming bij verkiezingen, waar als er dan toch een plaats is, dit geen verkiesbare plaats blijkt te zijn. Sommige steden en gemeenten hebben al wel een ouderenraad wat op zich positief is, maar er moet dan wel rekening gehouden worden met de voorstellen die vanuit de ouderenraad komen om het beleid te bepalen.
Hilde
0 0
lees meer
Afspraken maken met de ziekenfondsen
Er is geld te kort. Waarom als Vlaamse Gemeenschap geen afspraken maken met de ziekenfondsen die via hun lidgeld ook diensten en voorzieningen in de ouderenzorg financieren?
ignace
0 0
lees meer
Euthanasie
Dat tijdig een verdere achteruitgang of verderzettende afhankelijkheid besproken wordt, dat telkens opnieuw de vraag gesteld wordt of ik nog verder wil, en welke termijn ik voor mezelf wil om er over na te denken (of ik me nog kan aanpassen), en dat als ik aangeef dat het 'genoeg' is geweest, er geluisterd wordt en ik de zekerheid heb dat euthanasie zal volgen in een serene sfeer, dankbaar voor het leven.
Rita
0 0
lees meer
Premie mantelzorg
Mantelzorgers die hogere premie krijgen zodoende ze kunnen minderen in uren op hun werk
Fanny Castelain
0 0
lees meer
Opgeleid personeel
Dat er meer goed opgeleid personeel aanwezig zou zijn....en niet hoofdzakelijk onvoldoende of niet geschoolde mensen.
Nee
0 0
lees meer
Betrek ouderen
Praat en overleg met ouderen!
Jan
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 299 bijdragen