Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Hoe kan zorg warm en kwaliteitsvol zijn?

Zelf een idee? Deel het hier!

2146
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 2146 bijdragen
Eigen vertrouwde omgeving
Ervoor zorgen dat men zo lang mogelijk in eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Het is vaak de omgeving waar je de meeste mensen kent uit de buurt, het is een deel van je sociale leven. Je kan volledig je eigen dagindeling invullen, geeft een gevoel van vrijheid. Daarom is professionele hulp daarin zo belangrijk om dit op een goede manier te ondersteunen. Verzorgende aan huis opwaarderen door ze meer kleine medische taken te laten uitvoeren als ondersteuning naar de verpleegkundige aan huis bv zeker het wassen van mensen (hebben vaak te weinig tijd zeker voor ouderen die veel trager zijn), het geven van oogdruppels, klaarzetten medicatie enz. Tijd geven om ook deel te kunnen nemen aan sociale of culturele activiteiten. De zorg voor iedereen zeker betaalbaar maken zowel thuis als in een verzorgingstehuis.
Anne-Marie
0 0
lees meer
Meer tijd
Terug naar meer uren in de ouderenzorg zodat men iets kan beteken voor de mensen en niet alles rap rap moet en geen tijd is
Chris
0 0
lees meer
Meer cultuur
Meer cultuur. Niet 'klappen in de handjes, blij blij blij' en andere dergelijke infantiele initiatieven waarbij ouderen behandeld worden als kinderen.
Jantje
0 0
lees meer
Gezien worden als mens 
Gezien worden als een mens en niet betutteld worden. Dat er zeker op gemeentelijk vlak naar de ouderen en hun nodig wordt geluisterd en er de nodige gevolgen aan geven.
Liliane
0 0
lees meer
Individuele noden
respect voor de individuele noden bij personen (met dementie), soms is het hard zoeken maar ..wie zoekt, die vindt meestal. het levensverhaal van de senior is belangrijk, zowel voor de familie als voor de zorgverlener en zijn eigenwaarde, maak er tijd voor
may
0 0
lees meer
Personalisering van de zorg
Doorgedreven personalisering van de zorg, zo veel mogelijk behoud van de individualiteit. Dit zal alleen mogelijk zijn indien de zorg kleinschalig georganiseerd wordt.
Lili
0 0
lees meer
Buurtwerking en technologische hulp
Samenwerking met scholen, crèches enz. In het WZC van mijn moeder zijn er af en toe activiteiten met kinderen gepland. De jeugdige inbreng is aangenaam. Inzetten op technologie ( gebruik en hulp bij problemen v vb computer….).
Marie-Rose
0 0
lees meer
Geïntegreerd plan
Respect voor de privacy. Geen betutteling. Een beter geïntegreerd plan/coördinatie voor de volledige 'zorgnood'.
Hugo
0 0
lees meer
Niet altijd rusthuis
Wanneer je als oudere ziek wordt, zal de medische wereld onmiddellijk opname in rusthuis als enige oplossing geven. Eens in rusthuis altijd in rusthuis. Deze manier van handelen kan echt niet.
Clara
0 0
lees meer
Kinderloos
Er is steeds sprake van partner en kinderen, maar wat als je kinderloos bent?
Myriam
0 0
lees meer
Aandacht voor iemands talent(en)
De betutteling van ouderen. Het meer inzetten op het, op een nuttige manier, aanwenden van iemands talent(en), zelfs binnen een zorginstelling.
René
0 0
lees meer
Iedereen moet ergens een thuis vinden
Indien je extra zorg nodig hebt is het natuurlijk niet evident om aan elk individu tegemoet te komen, maar aandacht voor de persoon en zijn achtergrond wel belangrijk. Het hoeft niet altijd bingo of muziek uit de oude doos te zijn om oude mensen ‘bezig’ te houden en te betuttelen. De meeste mensen uit mijn leeftijdsgroep hebben studies en een carrière achter de rug dus daar mag rekening mee gehouden worden. Dit kan enkel kleinschalig worden aangepakt (leefgroepen, kleinere woonzorg) zodat iedereen wel ergens een thuis vindt wanneer het moeilijk wordt zelfstandig te wonen. De overstap zou dan ook gemakkelijker worden.
Leen
0 0
lees meer
Opleiding & zinvolle tijdsbesteding
Een veel betere opleiding van verzorgenden. Een ruimer aanbod in de wzc van zinvolle tijdsbesteding op een volwassen niveau. Een betaalbare thuiszorg.
Marie
0 0
lees meer
Zorg vanuit individuele wensen
Wanneer die zorg vertrekt vanuit de individuele wensen/noden van de zorgvrager en er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn om deze zorg op mensenmaat én op een menselijke manier te bieden.
Liane
0 0
lees meer
Meer verzorging aan huis
Veel meer verzorging aan huis, zelfs buren die je even kunnen helpen met iets. Poetshulp die wekelijks komt, waar je echt kan op rekenen. Ouderenzorg die alle werkjes doen: was, strijken, afstoffen, wandelen, helpen met de running in een huishouden, enz. Mee op stap gaan, samen winkelen.
Mieke
0 0
lees meer
Activiteiten op maat
Geen hyperkinetische bingospelletjes, maar rust. Activiteiten op maat en op vraag.
Tina
0 0
lees meer
Vriendelijke omgang
Warme omgang met het zorgpersoneel. Regelmatig gevoel van 'nabijheid' ervaren. Even samenzitten, gesprekje ... als is het maar even. Gevoel krijgen dat je nog steeds een waardevol iemand bent, een persoon, ook op verzorgingsmomenten. Respectvoller omgaan met wie je bent als mens en niet als zoveelste 'patient'. Vriendelijke omgang is superbelangrijk, zeker als je afhankelijk wordt.
Lidia
0 0
lees meer
Warmen, huiselijke sfeer
Warme huiselijke sfeer ,kleiner groepen ,meer zelf beslissingen mogen nemen.
gizy
0 0
lees meer
Individuele hulp 
Blijvend respect hebben voor de ouderen en hun zorgen en noden. Vrijheid behouden en veel meer individuele hulp kunnen voorzien op alle gebied: poetsen , wassen aankleden, wandelen, uitstapjes enz.
Francine
0 0
lees meer
Betere aanpak van dementie
Meer bekwaam personeel om echt contact te hebben met bewoners. Betere aanpak van dementie, psychologische hulp ook voor partner en familie. Aangepaste tijdsbesteding, buiten wandelen, meer culturele activiteit, meer zingen... Gezonde voeding in de aandacht brengen.
Mathilde
0 0
lees meer
Meer personeel en inspraak
Meer personeel aanwezig en een organisatie volgens de behoefte/wensen/noden van het veranderende bewonerspubliek, zodat er meer inspraak is.
Martine
0 0
lees meer
'Verblijfplaatsen'
Kleinere rusthuizen. Trouwens verander de naam van rusthuis naar verblijfplaats voor 75 +
Jean
0 0
lees meer
Ouderen zijn volwaardige mensen
Ouderen als volwaardige mensen behandelen en niet als kinderen.
Luc
0 0
lees meer
Samenleven dichtbij de zorg met jong en oud
Geen 'woonzorgcentra', ouderen moeten blijven deel uitmaken van de brede samenleving dichtbij de zorg. De zorg moet naar de ouderen komen! Oud zijn is een fase in het leven van iedereen en de oudere moet vol respect in hun levensfase erkend worden. Ouderdom beleven naast de anderen, jongeren, kinderen, andere leeftijden uit de maatschappij, lijkt mij ideaal!
Tiene
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 2146 bijdragen