Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Hoe kunnen woonvormen op maat van ouderen met zorgnoden eruit zien?

Zelf een idee? Deel het hier!

327
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 327 bijdragen
Kleinere zorginstellingen
Meer kleinere zorginstellingen waar men tijd heeft om de mensen goed op te vangen, zodat ze geen nummer worden.
Marie-Laure
0 0
lees meer
Zelf taken opnemen
Kleinschalige wooneenheden met heel weinig personeel waar je nog zelf, samen met de anderen, taken kan opnemen.
Agnes
0 0
lees meer
Wonen met assistentie
Meer hulp in vorm van seniorenhuizen of -appartementen, minder grootschalige verzorgingstehuizen, respect voor het individu, stoppen met Bingospelletjes en puzzelen, meer inzetten op individueel als koppel blijven wonen met assistentie indien gewenst, meer bijstand op bepaalde momenten ipv continu aanwezige verzorgers...
V
0 0
lees meer
Kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen is beter dan de grote rusthuizen. Je kan je dag nog nuttig invullen door bijvoorbeeld samen het eten klaar te maken, samen opruimen na het eten, enz.
Marc
0 0
lees meer
Maximale ondersteuning in de thuissituatie
Enerzijds moet de organisatie van de ouderenzorg altijd vertrekken van de oudere/bewoner, zijn/haar wensen, mogelijkheden e.d.m., en bovendien zoveel als mogelijk aansluiten bij de concrete leefsituatie. Prioriteit zou dus moeten gaan naar maximale ondersteuning in de thuissituatie, in de vertrouwde leefomgeving van de oudere. Anderzijds gaat de institutionele ouderenzorg nog te veel uit van de behoeften van de instelling, bestuur, directie en personeel. Ieder betrokkene moet echter beseffen dat hij/zij 'werkt waar iemand woont' en niet omgekeerd, zoals dikwijls het geval is in WZC's waar de bewoner alle zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid ontnomen wordt omwille van de 'organisatie'. Finaal moet werk gemaakt worden om een halt toe te roepen aan de 'verkleutering' van onze ouderenzorg. Omgaan met respect voor de persoonlijkheid van de oudere/bewoner vergt een omslag van het personeel, in eerste instantie in het taalgebruik!
Peter
0 0
lees meer
Woonkwaliteit
De woonkwaliteit van een assistentiewoning en de zorgintensiteit van een RVT.
Jozef
0 0
lees meer
Grotere kamers
Grotere kamers
annie
0 0
lees meer
Kleine wooneenheden
Kleine wooneenheden voor de bewoners voorzien. Activiteiten organiseren zowel binnen- als buitenhuis. Privacy respecteren. Bewoners zelf mee laten kiezen en beslissen. De juiste zorg bieden. Een persoonlijke band opbouwen met de bewoners.
Christine
0 0
lees meer
Met ondersteuning thuis wonen
Liefst zo lang mogelijk thuis blijven met de nodige ondersteuning en mijn eigenwaarde kunnen behouden.
Hilde
0 0
lees meer
Warme woongroepen
Kleine warme woongroepen.
Ann
0 0
lees meer
Hulp aan huis
Meer hulp aan huis, zodat ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Aangepaste hulp bieden vanuit een lokaal dienstencentrum, die betaalbaar blijft voor ouderen! Vb kleine huishoudelijke taken, boodschappen …
Gerda
0 0
lees meer
Meer op levensstijl groepen maken
Meer op levensstijl groepen maken.
Marga
0 0
lees meer
Tiny houses samen op terrein
Tiny houses in groep op een terrein geeft het gevoel dat je toch nog je eigen baas kunt zijn maar dat je door dat je omringd bent door anderen ouderen en jongeren die in die Tiny houses rond je wonen dat je kan terugvallen op andere mensen, dus ook nog menselijk contact kan hebben
Patricia
0 0
lees meer
Kleine groepen én technologische hulp
Maak van een rusthuis een plek waar ook minder zorgbehoevenden in kleinere gezellige groepen kunnen samenleven onder toezicht van zorgkundigen en met technologische ondersteuning voor kleinere taken.
Kathelijne
0 0
lees meer
Opvolging thuis
zelf thuis opvolging en niet naar bejaardehome
Louis
0 0
lees meer
Kleinere eenheden
Kleinere eenheden zou het leven huiselijker maken. Nog meer verbondenheid met het gewone leven van elke dag. Zowel voor de binnenwereld als de buitenwereld aantrekkelijker om er te zijn te komen. Minimum aan kamerruimte voorzien (ook niet te groot). Zorgen voor goed personeel dat haar taak ziet als missie.
Martine
0 0
lees meer
Rustige buurt
kleinschaligere opvang in een rustige buurt
Jan
0 0
lees meer
Kleinschaligheid
Kleinschaligheid.
Frank
0 0
lees meer
Wooncatalogus
Zorg voor een wooncatalogus waar de diversiteit aan woonvormen goed aan bod komt zodat een geïnspireerde keuze mogelijk is.
Luc
0 0
lees meer
Langer in vertrouwde omgeving
Er moet meer thuiszorg mogelijk worden gemaakt, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Opleiding van logestieken en zorgkundigen moet meer in die richting. Behalve zorgopleidingen ook huishoudelijk betere scholing.
Jeannine
0 0
lees meer
Cohousing met ondersteuning
Creatie van cohousing entiteiten met de nodige professionele zorgondersteuning.
Daniël
0 0
lees meer
Ouderen en jongere mensen samen
Kleinere opvangvoorzieningen met generatiegenoten of ouderen en jongere mensen samen in de buurt waar je altijd hebt gewoond met meer professionele medewerkers.
Agnes
0 0
lees meer
Gebouw voor volwassene alleenstaanden
Bij nieuwbouwwijken best voorzien dat er ook een gebouw is waar volwassene alleenstaanden kunnen leven in een soort van cohousing: een paar groepen van 6 à 10 met kleinere appartementen en gemeenschappelijke tuinen, voorzieningen en gezondheidsondersteuning. Alleenstaanden zijn meer dan de helft van de bevolking, maar de woonmarkt geeft ons zo goed als geen kwalitatieve wijk om in te leven.
Pieters
0 0
lees meer
Wonen in maatschappelijke omgeving
Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en leven in een brede maatschappelijke omgeving en niet in instellingen die louter vanuit zorg zijn georganiseerd.
Steven
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 327 bijdragen