Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Nieuws

Van verwachtingstraject naar debattraject

29-09-2023

Begin maart 2023 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad de campagne 'Bepaal je eigen verhaal'. We trapten het debat over de toekomst van de ouderenzorg op gang. Die eerste fase van de campagne stond helemaal in het teken van de ideeën en wensen van ouderen zelf. En dat was een succes. Duizenden ouderen namen de megafoon ter hand. In dit artikel nemen we je mee doorheen het eerste campagnetraject, en geven we je een inkijk in het doel van het tweede traject. Duizenden ouderen gaven hun mening Maar liefst 2 600 ouderen vulden op onze campagnewebsite een online test in om te weten te komen waar hun voorkeuren naar uit gaan, wanneer ze zorgnoden krijgen. Daarnaast ontvingen we bijna 2 500 creatieve ideeën op onze ideeënmuur. En dat is niet alles. Bijna 70 groepen organiseerden de voorbije maanden een denkmoment. Ze grepen de methodiek van de Vlaamse Ouderenraad aan om samen met ouderen na te denken over de ouderenzorg van de toekomst. Hoe dat verliep in een lokale ouderenraad, een lokaal dienstencentrum en een Brusselse organisatie, brachten we in beeld via een blogbericht.De Vlaamse Ouderenraad gaat met alle ideeën en wensen aan de slag. We analyseren ze om in het voorjaar te komen tot een visie op de toekomst van de ouderenzorg. De online vragenlijst en ideeënmuur blijven actief, en ook onze methodiek om samen in groep na te denken, blijft beschikbaar. Maar antwoorden die na 15 september worden ingezonden, nemen we niet meer mee in onze analyse. © Ruben Boidin Persoonlijke verhalen Maar er is nóg meer. Omdat de Vlaamse Ouderenraad zich heel goed bewust is van het feit dat we met onze campagne niet iedereen bereiken, zijn we zelf ook op pad gegaan. We gingen op zoek naar ouderen met een bijzonder verhaal. Op onze blog kan je gesprekken lezen met LGBTQI+-ouderen, en ook de ervaring van een koppel zonder kinderen brachten we in beeld.  © Ruben Boidin Start van het debattraject De tweede fase in de campagne is nu aangebroken. In die fase laten we denkers en doeners uit de sector en de academische wereld inpikken op alle verzamelde ideeën en wensen van ouderen. We doen dat aan de hand van opiniestukken.De komende maanden kan je op onze blog opinies lezen van heel wat spraakmakende stemmen. Ze werpen hun licht op vragen zoals ‘Waarom is de zorg vandaag nog zo weinig persoonsgericht?’, ‘Waarom krijgen alternatieve woonvormen voor ouderen zo moeilijk voet aan de grond?’ en ‘Hoe maken en houden we meer mensen warm voor de zorg? Wat moet er (beleidsmatig) veranderen?’. Hou de blogberichten dus zeker in de gaten!

campagnebeeld
Nieuws

Vlaamse Ouderenraad geeft ouderen een megafoon

09-03-2023

De ouderenzorg strookt vaak niet met die waar ouderen op hopen. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon. "Want zij moéten een stem krijgen in dit debat", klinkt het. Bepaal je eigen verhaal.Doe mee aan het debat over de toekomst van de ouderenzorg. Ouderen voelen zich niet gehoord Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de nood aan zorg. Soms bij onszelf, soms bij mensen die we graag zien. "Maar de ouderenzorg sluit de dag van vandaag onvoldoende aan bij hoe zestigplussers hun levensverhaal voor ogen hebben." Dat moet anders volgens de Vlaamse Ouderenraad: "De ouderenzorg moet hertekend worden. En dat moet gebeuren, samen met de mensen waar het om gaat." "Ouderen willen zelf hun stem laten horen", stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Ze voelen zich op dit moment niet gehoord en hebben het gevoel dat er boven hun hoofd beslissingen genomen worden over hun eigen toekomst. Ze willen hun identiteit en 'eigen ik' behouden, ook wanneer er zorgnoden opduiken. Wij geven hen daarom een megafoon. Dit is hún campagne", klinkt het. "Als thuisverpleegster probeerde iker steeds op te letten dat ik patiëntenniet betuttelde of beslissingen nam boven hun hoofd.Maar nu ik zelf zorg nodig heb, merk ikdat er vaak geen gesprek aangegaan wordten men in mijn plaats keuzes maakt."Kathleen, 71 jaar Doe mee: Digitaal én live, alleen of in groep De Vlaamse Ouderenraad lanceert vandaag www.bepaaljeverhaal.be. Die website is het centrale platform van de campagne. Ouderen kunnen er een vragenlijst invullen om hun eigen verwachtingen mee te geven. "Hoe staan zij bijvoorbeeld tegenover hulp vragen aan hun kinderen, of aan hun buren? Wat denken ze van zorgrobots en andere zorgtechnologie in hun leven? En er wordt veel gesproken over cohousen met generatiegenoten, maar hoe kijken zij daar zelf naar?" De campagnewebsite bevat bovendien een ideeënmuur waar ouderen zelf heel concrete voorstellen kunnen doen die de verandering in gang kunnen zetten. Maar er is meer. Ook organisaties, zoals ouderenverenigingen, lokale dienstencentra en ouderenraden kunnen meedoen. Zij kunnen hun eigen denkmomenten organiseren. "Tijdens denkmomenten gaan kleine groepjes ouderen samen in gesprek over prangende vragen over de ouderenzorg. Elke vereniging, ouderenraad, middenveldorganisatie, stad of gemeente kan zo'n moment organiseren. We hebben er een methodiek voor ontwikkeld die vrij te downloaden is op onze campagnewebsite. En door een handig communicatiepakket kan je je eigen denkmoment promoten", aldus de Ouderenraad. Geen luchtkastelen "Deze campagne moet dingen in beweging zetten. We willen geen luchtkastelen bouwen", klinkt Vandenweghe overtuigd. "Doorheen de campagne laten we daarom spraakmakende stemmen uit de sector en het beleid inpikken op de verwachtingen en ideeën van ouderen. Dat doen we in blogartikels op de campagnewebsite. Die botsing of bekrachtiging van ideeën moet zorgen voor een onderbouwde visie op de toekomst van de ouderenzorg. Eén die wél tegemoetkomt aan de verwachtingen en wensen van ouderen." "We sporen beleidsmakers aan om niet bij de pakken te blijven zitten en actie te ondernemen", voegt Vandenweghe nog toe. "In een visienota zullen concrete beleidsvoorstellen staan met het oog op de verkiezingen van 2024."   De campagne krijgt de steun van de Koning Boudewijnstichting.