Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Welk advies wil je geven aan de minister van ouderenzorg?

Afstemmen regelgeving

Wat is jouw idee?

Bij het ouder worden (maar ook reeds vroeger) preventief iedereen doen nadenken over 'hoe, waar, met wie, ... wil ik later ouder worden'. Informatiecampagnes e.d. kunnen hiertoe aanzet geven. Onze woningen moeten van bij aanvang flexibiler en toegankelijker worden (bij ontwerp bouwen en verbouwen) zodat bepaalde woonvormen steeds geïntegreerd kunnen worden. Tezelfdertijd dient de regelgeving hierop afgestemd.