Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Hoe kunnen woonvormen op maat van ouderen met zorgnoden eruit zien?

Maximale ondersteuning in de thuissituatie

Wat is jouw idee?

Enerzijds moet de organisatie van de ouderenzorg altijd vertrekken van de oudere/bewoner, zijn/haar wensen, mogelijkheden e.d.m., en bovendien zoveel als mogelijk aansluiten bij de concrete leefsituatie. Prioriteit zou dus moeten gaan naar maximale ondersteuning in de thuissituatie, in de vertrouwde leefomgeving van de oudere. Anderzijds gaat de institutionele ouderenzorg nog te veel uit van de behoeften van de instelling, bestuur, directie en personeel. Ieder betrokkene moet echter beseffen dat hij/zij 'werkt waar iemand woont' en niet omgekeerd, zoals dikwijls het geval is in WZC's waar de bewoner alle zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid ontnomen wordt omwille van de 'organisatie'. Finaal moet werk gemaakt worden om een halt toe te roepen aan de 'verkleutering' van onze ouderenzorg. Omgaan met respect voor de persoonlijkheid van de oudere/bewoner vergt een omslag van het personeel, in eerste instantie in het taalgebruik!