Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Hoe kan zorg warm en kwaliteitsvol zijn?

Vriendelijke omgang

Wat is jouw idee?

Warme omgang met het zorgpersoneel. Regelmatig gevoel van 'nabijheid' ervaren. Even samenzitten, gesprekje ... als is het maar even. Gevoel krijgen dat je nog steeds een waardevol iemand bent, een persoon, ook op verzorgingsmomenten. Respectvoller omgaan met wie je bent als mens en niet als zoveelste 'patient'. Vriendelijke omgang is superbelangrijk, zeker als je afhankelijk wordt.