home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

"Op mensenmaat! Samen! Nu!"

Heel wat ouderen geven via Bepaal je eigen verhaal aan dat ze zorg verwachten die persoonsgericht is. Nu hebben ze vaak het gevoel een nummer te zijn en niet aangesproken te worden op hun kwaliteiten en persoonlijkheid. Een project dat daaraan wil tegemoetkomen, specifiek voor personen met dementie, is Huis Perrekes. Medeoprichter en directeur Carla Molenberghs stelt in deze opinie enkele fundamentele vragen over de toekomst van wonen en zorg. Ze ziet antwoorden in een inclusief woon- en zorgmodel op maat van mensen. 

Mensen dreigen te vervreemden  

“Op mensenmaat! Samen! Nu!” is de quote die we vandaag met luide stem vertolken – al sprekend, al zingend, al schrijvend hier en nu. Onder dit motto schuilen we bij elkaar. Het stormt! Mensen staan onder hoge druk en kijken elke dag angstiger om zich heen. Er was corona, er is oorlog in Oekraïne, er is de klimaatcrisis, de technologie evolueert razendsnel, we communiceren via sociale media, we leven in een geglobaliseerde wereld. Mensen dreigen te vervreemden van de leefwereld, van elkaar en van zichzelf.  

 

We moeten stilstaan
bij wonen en zorgen
voor kwetsbare personen.

 

Deze opeenstapeling van crises confronteert ons met menselijke kwetsbaarheid en roept om mededogen en solidariteit. Het gaat over u en mij. In deze snel evoluerende samenleving nodigt deze confrontatie ons uit om het bewustzijn van onze mondiale ‘condition humaine’ te scherpen. En die nodigt in het bijzonder uit om stil te staan bij wonen en zorgen voor kwetsbare personen vandaag en morgen.  

De hoogste tijd dat de zorg zich heruitvindt 

Het is de hoogste tijd dat de zorg zich heruitvindt, dat creatieve, visionaire en daadkrachtige leiders opstaan. En dat we weten welke wezenlijke waarden in het spel zijn. In Huis Perrekes zoeken we graag mee.  

 

Het is de hoogste tijd dat de zorg zich heruitvindt,
dat creatieve, visionaire en
daadkrachtige leiders opstaan.

 

Centraal staan voor ons enkele vragen die we gebruiken om het concept van Huis Perrekes verder te ontwikkelen en te verduurzamen: ‘Hoe kunnen mensen van verschillende generaties en met meerdere beperkingen een plaats krijgen in onze samenleving?’, ‘Welke vorm van wonen en zorgen kan maximaal bijdragen aan goed leven en samenleven in een duurzame wereld?’, ‘Welke economische factoren en condities zijn van belang en gepast als het gaat om goede, betaalbare zorg?’, ‘Welke regelgeving en welke wijze van toetsing is geschikt voor een zich evoluerende vorm van wonen en zorgen?’, ‘Welke toegepaste technologie is gepast voor een persoonsgerichte benadering?’ en ‘Welke bijdrage kan éénieder vanuit eigen positie en situatie leveren aan een vorm van goed wonen en zorgen?’. 

In onze zoektocht naar antwoorden op deze vragen, houden we vast aan enkele uitgangspunten die we willen bewaren.   

Van cure naar care 

Dementie confronteert ons met een lijden, een onomkeerbare ziekte die maakt dat care voorop staat. ‘Care’ is meer dan zorg. Het is nabij-zijn en het scheppen van nabijheid in al zijn facetten. Het is het bieden van houvast aan mensen met dementie die alle houvast stap voor stap verliezen. 

We vertrekken vanuit de presentie van de persoon met dementie in zijn of haar beleving, in zijn of haar omgeving. Voorop staan de resterende mogelijkheden en niet enkel datgene wat niet meer is of beschadigd is. Er wordt steeds gezocht naar de balans tussen autonomie en geborgenheid.  

Een rijk en intens innerlijk leven  

Personen met dementie beschikken over een rijk en intens innerlijk leven, en dit tot op het einde. Elke ervaring bevat een individuele waarheid en deze waarheid onthult een individuele beleving. Elk levensverhaal is uniek en nodigt de ander uit om te luisteren en stil te staan bij eigen verlangens, angsten en sterfelijkheid.  

In Huis Perrekes sluit de begeleiding, de zorg en de architectuur aan bij die voorgaande levensfasen, om zo een geheel te vormen met dat wat ‘thuis’ en ‘waardigheid’ beteken(d)en. 

Keuze voor het woord ‘huis’  

Het ‘huis’ nodigt uit om te participeren, zo lang en zo goed mogelijk. Het samenspel van materiële en immateriële omgeving beïnvloedt rechtstreeks het welzijn van éénieder, in het bijzonder van personen met dementie. En het evolueert mee met de veranderende behoeften, noden en verlangens. Anders gezegd, het huis en degenen die in het huis leven, wonen en werken, zijn bepalend voor de kwaliteit ervan. 

Alle actoren 

Goede zorg en begeleiding op maat van mensen met dementie is onlosmakelijk verbonden met goede zorg en begeleiding van alle actoren rondom hem of haar. 

Heldere communicatie  

Heldere communicatie tussen alle betrokkenen en vanuit alle perspectieven, is een noodzakelijke voorwaarde om op mensenmaat te wonen en te werken. 

Integratie 

De integratie in de samenleving maakt dat elke betrokkene gezien, erkend, versterkt en zich aangesproken voelt. 

Taalgebruik 

Ons taalgebruik vereist zorgvuldigheid omdat het onze manier van kijken naar kwetsbaarheid en ons handelen rechtstreeks beïnvloedt. 

Cradle to cradle 

Via een diversiteit aan woonvormen en dienstverlening, wil Huis Perrekes de relaties tussen jong en oud aanwakkeren. En dit in een continu proces vanuit het toebehoren tot een gemeenschap. Dit schept solidariteit en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien bevordert het de levenskwaliteit en het gevoel van veiligheid en vermindert het individueel beroep op externe hulp- en dienstverlening.  

Recent ontvingen we de toelating om in Huis Perrekes kinderopvang te ontwikkelen en te realiseren voor 17 kinderen. Hiermee maken we de droom waar om generaties met elkaar te verbinden en om een toekomstige generatie te sensibiliseren voor een betekenisvol leven van wieg tot wieg.   

Meer informatie 

Surf naar www.perrekes.be  

Huis Perrekes bestaat sinds 1986 en wordt tot op vandaag beschouwd als een innovatief project. Het staat voor wonen, zorg en begeleiding op maat van personen met dementie vanaf diagnose tot levenseinde. Het huis is geïntegreerd in de samenleving en verbonden met diverse sectoren, zoals natuur, cultuur, onderwijs en wetenschap. 

Deel op facebook
Deel op twitter